Reglament GT3 2015-2017

REGLAMENT TÈCNIC CATEGORIA GT 3 2015/2016

Descarregar reglament GT3 en PDF

29 de març de 2017: Versió 1.1.3
2 de març de 2016: Versió 1.1.2
28 de febrer de 2016: Versió 1.1

Vehicles admesos:

Qualsevol vehicle que estigui dins de la categoria GT3 de la FIA: http://gt3europe.com/cars.php

Carrosseria:

Original del model sense cap modificació a excepció de les peces que es subministren en els kits de vidres i pilots de lexan per aquest model. Decoració lliure, amb dorsals. L’aleró estarà present i en la seva posició original durant la cursa. En cas de ruptura o pèrdua es podrà encintar en acabar la manega.

Xassís:

S’accepten tots els xassís comercialitzats per la marca per el seu model.

Motor:

SCALEAUTO  SC-0011B de 20.000 rpm a 12 V. i un imant maxim de -3 grs de UPM (unitats de potencia magnètica) mesurats al banc Avant Slot de Aloyshop. Qualsevol motor que incompleixi aquestes condicions haura de canviarse abans de començar la cursa.

Bancada:

De sèrie, es poden utilitzar totes les bancades del fabricant i d’altres que es puguin muntar sense modificar el xassis.

Relació:

Lliure i de qualsevol fabricant de slot

Suspensions:

Esta permès el muntatge de suspensions de qualsevol fabricant de slot sempre que no s’hagi de modificar el xassís per instal·lar-les

Neumàtics: 

Per a la cursa d’inauguració del 23 d’abril de 2017 els pneumàtics seran Spirit de 19 x 10,5 mm. (els grans de la referencia SP00303  o els que es poden trobar a Aloyshop amb referencia SP00303R) cedits per la organització.

Lliures i de goma negra dins dels comercialitzats per una marca d’slot. Prohibits els neumàtics de silicona.

Tant els pneumàtics davanters com els pneumàtics del darrere han de complir les següents condicions:
· Han de ser de goma negra i cobrir la totalitat de la banda de rodament de la llanda.
· No es permet alterar les seves propietats mitjançant cap procés químic ni d’altra naturalesa.
· No és obligatori que els pneumàtics davanters toquin en una plantilla plana.
· Les rodes posteriors han de recolzar a una superfície plana, estant el cotxe en repòs.

Llantes:

Lliures dins de les comercialitzades pels fabricants de slot amb una mida mínima de 14,5 i un màxim de 18,5.

Guia:

Lliure dins de les comercialitzades per una marca d’slot. Es pot retallar 1 mm per la part inferior per tal que no toqui amb el fons del carril.

La resta de components del vehicle son lliures sense modificacions dins dels comercialitzats per una marca d’slot.

No es permet cap tipus d’iman que no sigui el del motor.

Els casos no previstos en aquest reglament queden a criteri de la comissió tècnica i el director de cursa.