Reglament Copa Resistarraco

Reglament fet a partir del oficial del Resistarraco, www.resistarraco.com

versió 20-01-07 (Modificacions en negreta i cursiva)

REGLAMENT TÈCNIC:                                                                 

1.- COMANDAMENTS:

Lliure, en cap moment podran donar més voltatge del subministrat per les fonts d’alimentació. A criteri de l’organització podran ser verificats.

2.- HOMOLOGACIÓ DE NOVETATS:

L’homologació de material serà automàtica sempre que estigui disponible al mercat abans de 14 dies naturals anteriors a la prova. Prendrem com a data d’aparició la publicada a la web d’Aloyshop.

3.- FABRICANTS:

Queden homologats per al campionat, amb els seus respectius models, accessoris i  recanvis a escala 1/32 tots els fabricants de material d’Slot de venta nacional. Queden admesos aquells models comercialitzats per aquesta escala, encara que no sigui exactament a escala 1/32. En cas de dubte sobre la utilització d’algun material, l’equip haurà de documentar que prové d’alguna marca o fabricant d’Slot i que és de l’escala corresponent.

4.- IMPORTANT:

El vehicle serà en el seu conjunt de sèrie i la manipulació o eliminació de qualsevol peça de sèrie no està permesa a excepció de les indicacions presents en aquest reglament. Tampoc es permet col·locar peces addicionals si no està contemplat en aquest reglament.

5.- ASPECTES PREVIS:

Tot el material que es munti en el cotxe ha de ser d’estricte sèrie.

Excepte la cargoleria, que pot ser de qualsevol marca d’Slot, si el material es defineix com a lliure, es refereix a material de marques especialitzades en Slot i previstes per cotxes d’escala 1:32.

No s’acceptarà cap element amb modificacions, excepte les que expressament autoritza el present reglament, encara que no millorin en el rendiment del vehicle.

El material d’slot emprat ha d’estar comercialitzat a nivell nacional amb més de 4 botigues.

6.- MODEL:

El campionat es realitzarà amb els següents models:

GRUP GT – PRO:

SCALEAUTO:

SPYKER, CR7, VIPPER, MERCEDES MB

GRUP GT – AM:

SCALEAUTO:

BMW Z4, AUDI R8, PORSCHE 991

Encara que l’organització recomana l’ús dels models anteriors, ja que la finalitat d’aquest campionat és la preparació i prova de cotxes per al Resistarraco, s’admetrà qualsevol model que correspongui en la seva versió escala 1: 1 a l’especificació GT3 i estigui homologat per la FIA (per exemple, el Mosler MT900 GT3, encara que si va participar en diversos campionats nacionals, no va ser homologat per la FIA per lo que no s’admetria). Aquests models hauren de tenir un pes mìnim de carroceria de 21 grs. sense cargols.

L’acceptació d’altres models que no entrin en aquest criteri quedarà a decisió de Direcció de Carrera.

7.- MOTOR:

Els motors seran SCALEAUTO 11B. Es permet fixar el motor al xassís amb cargols, en cap cas es podrà enganxar amb cola. No es podrà modificar la seva posició. No es permet cap manipulació prèvia a la cursa a excepció de la lubricació de l’eix motor.

8.- CARROSSERIA:

De plàstic rígid, amb tots els seus elements obligatoris a l’inici de carrera, a excepció d’antenes, enganxalls de remolc, retrovisors i eixugaparabrises. Totalment de sèrie, no es pot manipular i ha de tancar correctament sense esforços.

La pintura i decoració és lliure.

Les carrosseries han d’anar pintades almenys un 50% del cotxe, i no poden ser únicament blanques. Els alerons han de romandre en tot moment al seu lloc i no es poden assegurar amb cinta abans de començar la cursa. Els suports dels alerons es poden substituir per uns altres més resistents als impactes sempre i quant no modifiqui la seva estètica. En cas de caiguda de l’aleró o alguna altre peça, es podrà posar un cop acabada la màniga, sempre i quant no estigues ja malmesa permetent-se en aquest casos l’ús de cinta adhesiva o similar.

Es permet únicament el copkit de lexan tant el del fabricant com un d’universal, en cap cas es pot veure l’interior del cotxe, el pilot (cos, braços, cap i volant)han d’estar pintats de color diferent al de l’habitacle i s’ha de veure bé la diferencia.

Els vidres dels cotxes han de ser els originals, de plàstic rígid. Queda a criteri de Direcció de Carrera permetre vidres de lexan en cotxes de pes superior a 17 grs. complint amb aquests criteris.

Es permet reforçar els pilars de suport de la carrosseria amb el xassís amb els protectors de tetó de Sloting plus Ref SP399900 i SP399910

TOTES les carrosseries de cotxes de la marca Scaleauto han de tenir un PES MÍNIM de 17 grams SENSE cargols.

TOTES les carrosseries de cotxes de marques diferents a Scaleauto han de tenir un PES MÍNIM de 21 grams SENSE cargols.

En el cas que una carrosseria no arribi a aquest pes, únicament es pot col·locar plom, de la casa SCALEAUTO comercialitza 3 referencies de plom SC 1510, 1511, 1512 en cas de no trobar-ne, es pot substituir per plom comercial amb la mateixa forma que el SCALEAUTO o, a criteri de Direcció de Carrera, qualsevol altre element.

L’aleró ha d’estar en tot moment, en el cas de caiguda s’haurà de reparar o reposar. Aquest ha d’estar posat en el lloc previst pel fabricant. Es permet reforçar amb dues tires adhesives sempre i quant no modifiqui l’estètica del cotxe.

Als cotxes de Scaleauto es permet reduir la mida dels suports laterals del darrera per tal de facilitar el correcte funcionament de les suspensions laterals del suport del motor

8.1- PORSCHE 991 Scaleuto:

De la carrosseria existeixen 3 tipus de frontal i dues carrosseries. El frontal amb llums
antiboira coberts (còncaves i convexos) , han d’anar amb la carrosseria que te les obertures
necessàries per aquets llums. El frontal descobert, ha d’anar a la carrosseria que correspon,
incompatible amb els llums còncaves i convexos. El frontal del llum descobert, que si que
encaixa amb la primera carrosseria, no es podrà muntar ja que deixa vistos el elements
mecànic del tren davanter i no està pensada per aquesta carrosseria.  

Es permet eliminar la peça horitzontal que fa de difusor lateral, no així els tubs d’escapament (que van enganxat al xassís del cotxe) que seran obligatoris.     

8.2- Corvette C7R Scaleuto:

Es permet eliminar el ventilador del radiador del darrera, tant el fotogravat com el ventilador en si.

8.3- Viper GTS-R Scaleuto:

Es permet eliminar el fotogravat del darrera ancorat al xassís.

8.4- BMW Z4 GT3 Scaleuto:

Es permet eliminar el fotogravat davanter i posterior al fer servir el xassís específic per al BMW.

9.- XASSÍS:

El xassís es mantindrà de sèrie o el de recanvi (amb les seves dureses) que comercialitza únicament el fabricant del cotxe.

No estan permesos els xassís 3d excepte per a fabricants diferents de Scaleauto i sempre sota el criteri de Direcció de Carrera.

Es permet eliminar mínimament les rebaves en xassís i bancades però sense accessos, i sense que això modifiqui les mides originals del xassís.

Es permet fer els orificis dels cargols de carrosseria més grans per afavorir la basculació però en cap cas un eix de 3 mm de gruix pot travessar aquests orificis.

9.- PNEUMÀTICS:

Els davanters seran lliures i han de cobrir la totalitat de la banda de rodament de la llanda, totalment originals sense cap tipus de manipulació, adhesius o additius. Es permet el desgast natural d’ús. Han d’estar col·locats amb les lletres cap a fora.

Els pneumàtics del darrere seran NSR vermells ref. 5260 aportats per la organització. No es permet cap manipulació prèvia a la carrera. No es poden substituir per un altre parell a excepció que el desgast deixi la llanta a la vista.

10.- LLANTES:

Lliures. Queda prohibida qualsevol modificació i han de complir amb els següents requisits:

  • La mesura del diàmetre de la llanta davantera serà lliure i pot ser tant de plàstic com metàl·lica, però en cas de tenir el fons pla han de portar envellidors “tapacubos” .
  • Les llantes del darrera seran lliures. La mesura, disseny i material de les llantes ha  de ser igual en ambdós costats d’un mateix eix. En cas de tenir el fons pla han de portar envellidors “tapacubos”.
  • No es necessari que les llantes davanteres toquin al terra.

11.- EIXOS:

Els eixos seran lliures, sempre que siguin cilíndrics i de diàmetre constant (2.38mm). Estan permesos els eixos de carboni.

No es permeten modificacions a excepció del tall en longitud.

L’amplada dels eixos amb llandes i pneumàtics muntats no podrà sobresortir en els passos de roda corresponents a cada eix prenent com a referència la part més ample de la carrosseria.

L’amplada mínima de l’eix davanter ha de ser de 61 mm .

12.- CENTRADORS / STOPPERS:

Lliures.

No es permeten modificacions. Només es permet el seu ús en l’eix posterior.

13.- VOLANDERES/SEPARADORS:

Lliures, únicament es poden col·locar volanderes en els llocs indicats:

  • En l’eix davanter entre la llanda i el suport de l’eix.
  • En el eix posterior entre la llanda dreta i el coixinet
  • Entre la corona i el coixinet
  • Entre el centrador stoper i la bancada
  • Es poden situar volanderes sota els caps dels cargols, es permeten volanderes de goma.

14.- COIXINETS:

Lliures. No es permeten modificacions.

No estan permesos els coixinets excèntrics ni els coixinets de boles.

15.- TRANSMISSIÓ:

La transmissió serà únicament amb anglewinder.

16.- RELACIÓ:

Transmissió anglewinder 12/28

17.- PINYÓ:

Lliure. No es permeten modificacions a excepció del desgast natural d’ús.

18.- CORONA:

Lliure. No es permeten modificacions a excepció del desgast natural d’ús.

19.- CARGOLS DE BANCADA I DE CARROSSERIA:

Lliures i d’ús obligat com porta el model original. No es permeten modificacions en la tija a l’excepció del tall en longitud. Es poden afluixar per afavorir la basculació. Hauran de romandre en el seu lloc tota la carrera. En cas de caiguda o pèrdua s’han de reposar abans que acabi la màniga.

20.- CABLES:

Lliures. No es permeten modificacions. Han de conservar la seva funda i no han d’interferir  el lliure moviment de l’eix davanter. Es permet enganxar els cables al xassís amb cinta i/o cola però sense excessos.

21.- TRENETES:

Lliures. No es permeten modificacions.

22.- GUIA:

La guia serà lliure

Les úniques modificacions acceptades seran: aprimar el gruix i rebaixar de la part inferior de la pala.

Es permet utilitzar cargoleria per a la fixació de la guia.

23.- IMANS:

No estan permesos, s’han de suprimir si el model els porta de sèrie.

24.- BANCADA:

Bancada Scaleauto tant amb la seva versió de 0.5 com la de 0.7 offset.

També està admesa la bancada slotit gris offset 0.5. Per a cotxes de marcas diferents a Scaleauto es permetran bancades Slot.it blanques i negres sempre sota criteri de la Direcció de Carrera, no estan permeses les bancades amb coixinets de boles.

25.- SUSPENSIÓ:

Es permet suspensió de qualsevol marca d’Slot.

Es permet la combinació indistintament dels elements de la suspensió de tots els fabricants d’Slot, sempre i quant no es modifiqui cap element.

No es poden barrejar molles o imants amb la mateixa suspensió i tenen que ser iguals ambdós costats del cotxe.

La suspensió del davant poden ser diferents que els del darrera.

25.- LLAST:

No es permet a excepció del de la carrosseria per tal d’arribar al pes mínim.

26.- DISPOSICIONS GENERAL:

La inscripció d’aquest esdeveniment, implica el coneixement i acceptació de tant el reglament tècnic com esportiu, tenint que ser la conducte de tots els membres de l’equip, en tot moment en consonància a les normes generals de conducte.

Davant qualsevol dubte, ambigüitat o situació no prevista pel reglament, prevaldrà el judici de l’organització.

Fem servir el sentit comú de les coses, per tal de poder gaudir del nostre hobby.

No s’emetrà cap reclamació que no es presenti el mateix moment de la màniga.

27.- CONTROL DE VERSIONS:

18-12-02         Adaptació de la versió 18-12-02 del Reglament 2019 del Resistarraco.

18-12-23 Punt 11 Amplada eix davanter

18-12-30 Punt 8 Suports alerons

20-01-07 Punts 14 Coixinets i Punt 24 Bancada.