Reglament Ninco GT 2016

REGLAMENT TÈCNIC CATEGORIA NINCO GT 2016

Reglament versió 1.1 25/12/2015
Vehicles admesos:
Tots els fabricats per la marca NINCO inclosos en la categoria GT.
Carrosseria:
Original del model sense cap modificació, esta permès el muntatge de vidres i habitacle de lexan. Decoració lliure. El aleró haurà d’estar present i en la seva posició durant la cursa. En cas de pèrdua o ruptura es podrà encintar en acabar la manega.
Xassís:
S’accepten tots els xassís comercialitzats per a cada model.
Suspensions:
Esta permès el muntatge de suspensions de la marca NINCO en les bancades especials per posar-ne.
Motor:
NINCO NC5 amb un màxim de 21.000 rpm a 14.8v i 6 gauss.
Relació:
Pinyons i corones lliures dins de les comercialitzades. El pinyó ha de ser de 12 dents i es permet optar per 28 o 29 dents en la corona.
Neumàtics:
Lliures dins dels comercialitzats per una marca d’slot. Prohibits els neumàtics de silicona.
Llantes:
Lliures dins de les comercialitzades pels fabricants d’slot amb una mida mínima de 14,5 i un màxim de 18,5.
Guia:
Lliure dins la gama fabricada per NINCO, es permet retallar 1mm en profunditat per que no toqui amb el fons del carril.
Coixinets:
Lliures (queden exclosos els rodaments de boles)

La resta de components del vehicle son lliures sense modificacions dins dels comercialitzats per una marca d’slot.
No es permet cap tipus d’iman que no sigui el del motor.

Els casos no previstos en aquest reglament queden a criteri de la comissió tècnica i el director de cursa.