Reglament GT-LMP 2018

REGLAMENT TÈCNIC CATEGORIA GT-LMP 2018

Descarregar en PDF

17 de desembre de 2017: Versió 1.0
20 de desembre de 2017: Versió 1.0.1

Vehicles admesos:

Qualsevol vehicle que estigui dins de les categories GT i LMP de la FIA de qualsevol epoca excepte el Mosler en qualsevol versió de les fabricades per NSR Slot.

Carrosseria:

Original del model sense cap modificació a excepció de les peces que es subministren en els kits de vidres i pilots de lexan per aquest model. En el cas de una carrocería que no tingui disponibles vidres de lexan i passi del pes mínim, es permet adaptar vidres de lexan de altre cotxe sempre que mantinguin una estètica coherent.

Decoració lliure, amb dorsals. L’aleró estarà present i en la seva posició original durant la cursa. En cas de ruptura o pèrdua es podrà encintar en acabar la manega.

El pes mìnim de carroceria será de 16,4 grams, cargols inclosos. En el cas que una carrosseria no arribi a aquest pes, es posarà llas a l’espai que hi ha entre el cockpit i el tetó davanter fins que arribi, com mìnim, a aquest pes. Si no hi ha espai a aquesta zona, es posarà a una alçada semblant pel davant del tetó davanter.

Xassís:

S’accepten tant els xassís comercialitzats per la marca per el seu model com els oferits per altres fabricants dissenyats especificament per al model en questió.

Motor:

Sloting Plus Speed 12 ref. SP090012 BLACK POINT. Es permet fixar el motor al xassís amb cargols o cinta tipus plasto, en cap cas es podrà enganxar amb cola. Es permet fer els furats per a fixar-lo en cas de que el xassís no els tingui. No es podrà modificar la seva posició. No es permet cap manipulació prèvia a la cursa a excepció de la lubricació de l’eix motor.

Bancada:

De sèrie, es poden utilitzar totes les bancades del fabricant i d’altres que es puguin muntar sense modificar el xassis.

Relació:

Lliure i de qualsevol fabricant de slot.

Suspensions:

Esta permès el muntatge de suspensions de qualsevol fabricant de slot sempre que no s’hagi de modificar el xassís per instal·lar-les

Neumàtics: 

Spirit de 19 x 10,5 mm. (els grans de la referencia SP00303  o els que es poden trobar a Aloyshop amb referencia SP00303R) cedits per la organització.

Tant els pneumàtics davanters com els pneumàtics del darrere han de complir les següents condicions:
· Han de ser de goma negra i cobrir la totalitat de la banda de rodament de la llanda.
· No es permet alterar les seves propietats mitjançant cap procés químic ni d’altra naturalesa.
· No és obligatori que els pneumàtics davanters toquin en una plantilla plana.
· Les rodes posteriors han de recolzar a una superfície plana, estant el cotxe en repòs.

Llantes:

Lliures dins de les comercialitzades pels fabricants de slot amb una mida mínima de 14,5 i un màxim de 18,5.

Guia:

Lliure dins de les comercialitzades per una marca d’slot. Es pot retallar 1 mm per la part inferior per tal que no toqui amb el fons del carril.

La resta de components del vehicle son lliures sense modificacions dins dels comercialitzats per una marca d’slot.

No es permet cap tipus d’iman que no sigui el del motor.

Els casos no previstos en aquest reglament queden a criteri de la comissió tècnica i el director de cursa.