Reglament Camions 2014-17

 

Reglament Tècnic Camions 2015

 

Models homologats:

Tots els camions de les marques Fly, GB Track i Flyslot

Carrosseria:

Totalment de sèrie excepte les següents modificacions.

–      Es permet canviar l’habitacle per un de menor pes, ja sigui comercial o fabricat artesanalment. En l’habitacle ha d’haver un pilot amb cap, bust i braços, un volant i el tablier. Tot ha d’estar pintat i s’han de diferenciar les parts que el componen.

–      Només es pot canviar la part de l’habitacle, la resta de radiadors i rejilles de la cabina han de restar de sèrie.

–      Es poden treure retrovisors i antenes però cal conservar la resta de elements, 5ena roda, para cops, etc

–      Es permet fixar la cabina a la carrosseria amb cola o cargols.

–      Quan s’utilitzi el xassís Slotcircuits es permet retallar la part inferior de la 5ena roda per tal de que no toqui el motor. També es permet retallar els calderins per la meitat.

–      Decoració lliure, cal portar tres dorsals com a mínim, un en cada lateral i un altre sobre el capo motor.

Xassis:

Lliure dins dels comercialitzats per el camió en qüestió per les marques Fly, GB Track, Flyslot i Slotcircuits. No es permet modificar cap aspecte del xassís utilitzat mes enllà dels forats dels cargols i treure rebaves.

Motor:

Marca Sloting plus, Model SPEED 3 amb referencia 090003.

Rodes: Lliures amb un diàmetre mínim de 25 mm abans de la cursa. A la part posterior es pot muntar una o dues rodes per banda. Els neumàtics han de ser de goma negra i no estan permesos els neumàtics d’espuma. El diàmetre mínim de la llanda es de 17,5 mm

Eixos:

Lliures. El conjunt eix, llanda i corona (en el cas del posterior) han de girar conjuntament en proporció 1:1. No es permeten el semieixos.

Coixinets:

Lliures.

Transmissió:

Lliure amb una relació de 8/28.

Cables, trenes i guia:

Lliures. La guia només es permet retallar 1 mm per la part inferior per que no toqui amb el fons del carril. Els cables han de portar funda complerta.

Imants:

Prohibits excepte els del propi motor.

Llast:

Es permet llastrar el camió per la part superior del xassís. El material ha d’estar ben fixat al xassís i no es pot bellugar.

Pes total:

El pes màxim del vehicle es de 180 grams.

Alçada de carrosseria:

La carrosseria ha d’estar a una alçada mínima de 3 mm prenent la mida amb una base plana.

Els casos no previstos en el present reglament quedaran a criteri de la organització.